0%
Tabacs Reig Patrimonia Immobles Private Equity Finances Cartera Financera

Tabacs

L’activitat tabaquera s’inicia l’any 1880 dins de territori andorrà, de la mà del qui fou Rafel Reig Sans.

Reig Patrimonia

REIG PATRIMONIA està estructurat en quatre unitats de negocis: TABACS, IMMOBLES, FINANCES i PRIVATE EQUITY al capdavant de les quals es troba la societat Reig Patrimonia SA.

Immobles

La unitat immobiliària s'inicia l'any 1950 amb l'activitat de lloguer d'habitatges i locals comercials al Principat d'Andorra.

Private Equity

Reig Patrimonia inverteix selectivament en fons de Private Equity i Venture Capital principalment a Europa Occidental i als Estats Units.

Finances

L'activitat financera de Reig Patrimonia s'inicia l'any 1956 a Andorra amb la fundació de BANCA REIG.

Cartera Financera

Reig Patrimonia gestiona una cartera financera líquida i conservadora, amb una visió de llarg termini, i principalment invertida en instruments de mercat monetari, renda fixa i renda variable.

La missió de REIG PATRIMONIA és desenvolupar i preservar l’esperit d’iniciativa, el bon nom i el patrimoni familiars, a través d’una gestió ètica i professional de projectes que es converteixin en referència pel valor que aporten als col·laboradors, als socis, als clients i al seu entorn social.