Cartera financera

f5

Reig Patrimonia gestiona una cartera financera amb l’objectiu de diversificar, de forma líquida, la seva exposició als mercats financers amb una visió conservadora i de llarg termini. La cartera inverteix principalment en instruments del mercat monetari, renda fixa i renda variable.