Missió, Visió i Valors

priv3La missió de REIG PATRIMONIA és desenvolupar i preservar l’esperit d’iniciativa, el bon nom i el patrimoni familiars, a través d’una gestió ètica i professional de projectes que es converteixin en referència pel valor que aporten als col·laboradors, als socis, als clients i al seu entorn social.

ELS NOSTRES VALORS
Els valors que prevalen en l’actuació de tots els qui formen part de Reig Patrimonia són:

– RESPECTE PER LES PERSONES:
Voluntat d’estimular l’esperit de respecte personal en tots els membres col·laboradors de Reig Patrimonia, de fomentar la lleialtat recíproca, de promoure el treball en equip i d’oferir les oportunitats per a un ple desenvolupament professional.

– PROFESSIONALITAT:
Actuació encaminada a treballar amb exigència per assolir les millors fites.

– INTEGRITAT:
Qualitat assolida per les persones que, en la seva actuació diària, tenen un comportament ètic, transparent i honest.

– ESPERIT D’INICIATIVA:
Voluntat de potenciar la recerca i la proposició de noves millores o idees que permetin desenvolupar, d’una manera més efectiva i eficient, el nostre compromís amb els altres.

– VOCACIÓ DE SERVEI:
Voluntat de col·laboració i ajuda continuada envers els altres.