Private Equity

cropped-priv0.jpgReig Patrimonia va iniciar la inversió en Capital Risc al 2006 i, des de llavors, està creant un portafoli d’inversió estructurat i diversificat en fons de Private Equity i Venture Capital, principalment a Europa Occidental i als Estats Units. Busca gestors amb experiència i track record, amb un estil proper i de creació de valor des del punt de vista operatiu i de negoci en les companyies participades.